Arsacal
button
button
button
button


Heilig vormsel in Purmerend

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 april 2013 - 159 woorden

Zondag 21 april mocht ik het heilig vormsel toedienen aan negen jonge mensen in de HH. Nicolaas en Catharina­kerk in het centrum van Purmerend. Deze kerk is ruim 23 jaar gele­den van pro­tes­tants katho­liek gewor­den en toen na­tuur­lijk opnieuw ingericht.

Je kunt nog steeds wel een beetje zien dat het een pro­tes­tantse kerk is geweest, onder meer door het grote orgel, de kerkeraads­banken en de centraal­bouw, maar de kerk is mooi aan­ge­past en door de vorm van het gebouw is de ge­meen­schap zeer betrokken.

De ver­schil­lende kerk­be­stuurs­le­den die aanwe­zig waren ver­tel­den dat het kerk­be­zoek aantrekt en de kerk eigen­lijk bijna iedere zon­dag vol zit. Dat is na­tuur­lijk verheugend. De vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid door twee pa­ro­chi­anen en kape­laan Julius Elferink en wer­den voor­ge­steld door hun ouders. Ik heb hun gevraagd de stem van de heilige Geest in hun hart altijd te blijven volgen, want dat is de stem van de Goede Herder die hen naar het geluk brengt.

(foto volgt nog)


Terug