Arsacal
button
button
button
button


Jaargesprekken met de seminaristen in Nieuwe Niedorp

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 12 februari 2024 - 299 woorden

Maan­dag 12 februari was ik in het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp waar ik per­soon­lijke gesprekken had met elke se­mi­na­rist en de staf van het semi­na­rie. We sloten af met de Eucha­ris­tie­vie­ring en een ge­za­men­lijke maal­tijd.

Scrutinium

Jaar­lijks heb ik een gesprek met alle se­mi­na­risten. Na­tuur­lijk spreek ik hen ook bij andere gelegen­he­den, zoals op de maan­de­lijkse Wil­li­brord­avon­den, en kunnen er tevens op andere momenten per­soon­lijke gepsrekken zijn, maar het jaar­lijkse gesprek - ook wel "scrutinium" genoemd - staat in ieder geval op de agenda. Eerder had ik de gesprekken met de se­mi­na­risten in Heiloo.Deze dag was ik dus bij de se­mi­na­risten van Nieuwe Niedorp, de kan­di­da­ten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg lopen.

Se­mi­na­risten

In Nieuwe Niedorp waren de twee se­mi­na­risten erbij die al diaken zijn en dit jaar tot pries­ter wor­den gewijd. Twee se­mi­na­risten zijn elders - in het bui­ten­land - op "intinerantie", een soort missie­jaar, meestal aan het einde van de studie; hen heb ik nu dus niet kunnen ont­moe­ten. De ge­meen­schap van Nieuwe Niedorp is dit studie­jaar ver­sterkt met een se­mi­na­rist van Heiloo, die ik op deze dag even­eens heb kunnen spreken.

Homilie

in de homilie heb ik erover ge­spro­ken dat we niet op uiter­lijke tekens moeten bouwen of daarom moeten vragen, zoals Jezus op deze dag in het evan­ge­lie (Mc. 8, 11-13) dui­de­lijk maakt aan "dit geslacht" - dit ongelovig geslacht -. De eerste lezing, het begin van de brief van Jakobus, maakte dat al dui­de­lijk: het komt aan op ver­trouwen. Geloof je echt? Geloof je wer­ke­lijk dat God Heer is? Dan komt het aan op ver­trouwen en overgave, ook in situaties zoals nu in de wereld maar ook in het ker­ke­lijk leven, waarin we mis­schien geneigd zijn ons af te vragen waarom God die toelaat. Hij is groter, Hij zal uit­ein­delijk alles ten goede lei­den.

Terug