Arsacal
button
button
button
button


Vormselvieringen in Volendam zijn volbracht

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 februari 2024 - 181 woorden
Vormselvieringen in Volendam zijn volbracht
Vormselvieringen in Volendam zijn volbracht
Kruisweg in de H. Vincentiuskerk
Kruisweg in de H. Vincentiuskerk

Donder­dag 15 februari vond de laatste van de vier Vormsel­vie­ringen plaats in Volen­dam, in de H. Vin­cen­tius à Paolo­kerk. Opnieuw een fees­te­lijk gebeuren, bijgewoond door een groot aantal mensen. Op 28 februari wordt in Volen­dam de kruis­weg­wan­de­ling geopend.

Over de kruis­weg­wan­de­ling door Volen­dam kunt U hier alle in­for­ma­tie vin­den:

Homepage | Kruis­weg­wan­de­ling Volen­dam (kruis­weg­volen­dam.nl)

Ook Leo Fijen heeft er aan­dacht aan besteed in het geloofs­ge­sprek:

Geloofs­ge­sprek Leo Fijen met Peter van der Weide en Cees de Wit over de Kruis­weg­wan­de­ling | Vin­cen­tius Pa­ro­chie (kerk­volen­dam.nl)

De vormsel­vie­ringen zijn "volbracht". Dat klinkt naar de laatste woor­den van Christus op het kruis,maar het is niet om te zeggen dat het voor mij een grote moeite was, wél om aan te geven dat het een "heils­ge­beu­ren" was: "Hij gaf de Geest" staat er bij het sterven van Jezus. Dat mocht ik doen in het vormsel-sacra­ment.
De vie­rin­gen waren goed ver­zorgd, met dank aan de gast­ou­ders, de werk­groep, de leer­krachten, de koren, kosters, acolieten, de pastoor en kape­laan, de gastvrouwen in de pastorie... en nu ben ik vast nog iemand vergeten... Ie­der­een heel harte­lijk bedankt!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug