Arsacal
button
button
button
button


Hoe verder met de kerk in een geseculariseerde samenleving?

Interview met The Pillar

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 21 februari 2024 - 106 woorden
Nederlandse bisschoppen op Ad Limina bezoek
Nederlandse bisschoppen op Ad Limina bezoek

Onlangs had ik een inter­view met Edgar Beltrán van The Pillar, een web­si­te met nieuws en ver­die­ping over de katho­lie­ke kerk. Het is een gesprek over de situatie van de kerk in ons land, de weg naar de toe­komst, de chris­te­lijke hoop en de kern van ons geloof. Hier­on­der een link naar de tekst van het inter­view: “Het belang van ge­meen­schap”.

The Pillar is een katho­liek media project dat zich - in hun eigen woor­den - richt op “slimme, getrouwe en serieuze jour­na­lis­tiek, door toegewijde en geïn­for­meerde katho­lie­ken die van de Kerk hou­den”.

Terug