Arsacal
button
button
button
button


Aandacht in Polen voor de Nederlandse en Belgische kerk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 maart 2024 - 527 woorden

Zondag 3 maart was Dominika Krupinska op bezoek. Deze Poolse theologe en historica heeft een Pools­ta­lige blog over de kerk in Neder­land en België en or­ga­ni­seert al sinds een aantal jaren een "Stille Omgang" in Krakow, samen met de Dominicanen daar.

Stille Omgang

Voor die Stille Omgang in Krakow schrijf ik ieder jaar een brief. De tekst van dit jaar kunt U hier­on­der vin­den. Waar­schijn­lijk zullen dit jaar al enkele deel­ne­mers aan de Stille Omgang in Am­ster­dam uit Krakow komen en we hopen dat in de toe­komst een geor­ga­ni­seerde bede­vaart moge­lijk wordt.

Blog

Op haar blog is nieuws over de kerk in Neder­land te lezen en zij bericht er over de reis die kar­di­naal Eijk maakte in Polen ter pre­sen­ta­tie van de Poolse vertaling van zijn hand­boek over de seksuele moraal. Dominka Krupinska was onder meer één van de sprekers op het symposium dat voor die gelegen­heid was geor­ga­ni­seerd. Zowel de pre­sen­ta­tie als de reis hebben in Polen veel weerklank gevon­den in de media. Dr. Krupinka leeft ook mee met gebeur­te­nissen zoals het over­lij­den van mgr. Harrie Smeets, dat haar zeer heeft geraakt.

Brief

Hier­on­der de tekst van de brief b.g.v. de Stille Omgang in Krakow

 

Wapen Mgr. Hendriks

Haar­lem, the 21 of February 2024

Dear Friends,

The theme of this year’s silent procession in Am­ster­dam is: “Pilgrims of hope, praying for peace”. We all know that this prayer for peace is right now very important, since wars are going on in Ukraine, the Holy Land and other places in the world and since there are many threats, we have to pray more.

The origin of all this evil is in the hearts of man and it is at the end a consequence of original sin. But with God’s grace we can resist to the temptation to use evil means to reach our goals. Let us pray for the lea­ders of the nations, that the Lord may inspire them thoughts of peace.

God became man to free us from the reign of Evil and to become people of Peace, which in the end is perfect harmony between God and His creation. This perfect peace we will only reach in heaven, but we all have the mission to be good persons, to live ‘heavenly lives’ and radiate peace. It is this peace in the hearts of man that is nou­rished and strengthened by the holy Eucha­rist. Peace be with you!

I am grateful that you have organised once again this Silent Procession in honour of Jesus Christ who dwells among us in the most holy Sacra­ment of the Eucha­rist and that you participate in it. May the Good Lord accompany you with His bles­sing during your prayer and procession in honour of the Blessed Sacra­ment and throughout your life!

I heard that some of you will travel to the Silent Procession (Stille Omgang) in Am­ster­dam as well. I was really glad to hear this. I hope to welcome in the future a Polish pilgrimage for the Silent Procession, the “Stille Omgang” in Am­ster­dam!

I bless you all!

+Johannes Hendriks
Bishop of Haar­lem-Am­ster­dam

Terug