Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Martinus Muskens: rust in vrede!

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 april 2013 - 148 woorden
bisschoppen en priesters doen mgr. Muskens uitgeleide na de uitvaart
bisschoppen en priesters doen mgr. Muskens uitgeleide na de uitvaart

Op dins­dag 23 april werd mgr. Martinus Muskens, emeritus bis­schop van Breda begraven. De meeste bis­schop­pen waren aanwe­zig om hem uitgeleide te doen vanuit de Sint Anthonius­kathe­draal in Breda.

Ik heb mgr. Muskens vooral veel mee­ge­maakt toen hij rector was van het Neder­lands college waar ik in 1981 als jonge pries­ter binnen kwam om in Rome canoniek recht te stu­de­ren. Het college was gevuld met een inter­na­tio­naal gezel­schap aan pries­ters uit India, Indonesië, Afrika, Australië, Canada en andere lan­den.

Mgr. Muskens is altijd een mis­sio­na­ris ge­ble­ven met een bij­zon­dere belang­stel­ling voor de interreli­gi­euze dialoog en een open oog voor de uni­ver­se­le kerk. Tege­lijk was en bleef hij echt een gewone Brabantse jongen uit Elshout, waar hij ook begraven is.

Toen hij bis­schop werd hebben we hem - in overleg met hem­zelf - met de oud-stu­den­ten van het college een bis­schops­ring met inscriptie aan­ge­bo­den.

Moge hij rusten in vrede!

Terug