Arsacal
button
button
button
button


Paasmaal met de mensen van de straat

Bij de zusters van Moeder Teresa

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 31 maart 2024 - 253 woorden
Enkel vrijwilligers, klaar om de maaltijden uit te serveren
Enkel vrijwilligers, klaar om de maaltijden uit te serveren
Paasmaal met de mensen van de straat
(foto: Roeben Zwart)
Paasmaal met de mensen van de straat
(foto: Roeben Zwart)

Op Paas­zon­dag­mid­dag bezocht ik de zusters van Moeder Teresa voor de Mis en de maal­tijd die zij met een mooie groep vrij­wil­li­gers berei­den voor de mensen die het niet breed hebben.

Een maal­tijd

Veel mensen zitten in schul­den, hebben geen huis meer of kunnen niet rond komen. De zusters van Moeder Teresa, offi­cieel geheten: Mis­sio­na­rissen van de Naasten­liefde, ont­van­gen deze mensen al tien­tal­len jaren in de Egelan­tiers­straat in Am­ster­dam. Die krijgen er een maal­tijd en een harte­lijk ont­vangst. De maal­tijd wordt be­gon­nen met een gebed, schrift­le­zing en over­we­ging.

Een inter­na­tio­naal gezel­schap

Veel mensen die er komen hebben een niet-Neder­landse ach­ter­grond, velen spreken geen Neder­lands. Hoewel er ook de nodige mensen waren die - denk ik - Pools spraken, was voor de meer­der­heid Engels wel verstaan­baar. Ik was uit­ge­no­digd het gebed en de over­we­ging te doen - half in het Engels, half in het Neder­lands -, een paas­ge­schenkje uit te delen en aan tafel te zitten en met de gasten te praten.

Eucha­ris­tie

Voor­af­gaand aan de maal­tijd was er een Eucha­ris­tie­vie­ring waaraan behalve de zusters, een aantal vrij­wil­li­gers deelnam en een enkele gast. De zusters van de Familie van Maria waren er en zorg­den voor de zang.

Waar­de­ring

Het viel me op met hoeveel waar­de­ring de tafelgasten over de zusters en de maaltij­den spraken en die zijn inder­daad smake­lijk bereid. Mooi is ook te zien hoe een flinke groep vrij­wil­li­gers zich ervoor inzet. Het koken van de maaltij­den en het uitserveren ervan is voor zo'n grote groep toch iedere keer weer een hele klus.

Terug