Arsacal
button
button
button
button


Prachtig relatieconcert Koninklijke Marechaussee

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 april 2024 - 160 woorden

Vrij­dag 19 april heb ik het relatie­con­cert bijgewoond van de Ko­nin­klij­ke Marechaussee in de Ko­nin­klij­ke Schouw­burg. Het orkest Ko­nin­klij­ke Marechaussee onder lei­ding van kapitein Peter Kleine Schaars gaf een prach­tige uit­voe­ring. Daarvoor en erna was er gelegen­heid tot ont­moe­ting.

Het relatie­con­cert werd gegeven bij gelegen­heid van het 210 jarig bestaan van de Ko­nin­klij­ke Marechaussee. De luitenant-generaal mr. A.L.C. Roelofs nodigde uit en heette de gasten bij de ingang harte­lijk welkom. Voor de ingang stond een erewacht opge­steld. Het concert begon om 20.00 uur en duurde ruim vijf kwar­tier; het bracht een zeer gevarieerd repertoire. Onder de geno­dig­den veel mensen die een bin­ding hebben met de Ko­nin­klij­ke Marechaussee, Defensie; ver­der vooral mensen uit de poli­tiek en de diplo­ma­tieke wereld. Onder meer de voor­zit­ter van de tweede kamer was aanwe­zig en een groot aantal am­bas­sa­deurs, evenals een oud-weth­ou­der van Laren en een oud-burge­mees­ter uit ons bisdom. Dat leidde tot zeer plezierige ont­moe­tingen. Ik kan de KMar alleen maar fe­li­ci­te­ren met dit prach­tige eve­ne­ment!

Terug