Arsacal
button
button
button
button


Materiaal vastenaktie voor de scholen gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 april 2013 - 208 woorden
Liesbeth van Gool en de kinderen laten het materiaal zien
Liesbeth van Gool en de kinderen laten het materiaal zien

Op 29 april werd het vastenaktie-ma­te­ri­aal voor de scholen door Liesbeth van Gool, projektmana­ger van de vastenaktie, en door de kin­de­ren die aan het campagne­ma­te­riaal hebben mee­ge­werkt op het bisdom aan mij ge­pre­sen­teerd. Het ma­te­ri­aal ziet er leuk uit en biedt behalve in­for­ma­tie over de projecten waarvoor Vastenaktie zich inzet, ook een een­vou­dige katechese voor de veer­tig­da­gen­tijd.

Een deel van het ma­te­ri­aal is dit jaar al gebruikt en het verheugende nieuws daarbij is dat steeds meer scholen met de Vastenaktie meedoen. Dit jaar waren dat er al meer dan vier­hon­derd.

Het is volgens mij zeer be­lang­rijk dat kin­de­ren zich bewust wor­den van de nood die er elders ind e wereld is en op een goede manier wor­den uit­ge­no­digd om mee te leven met situaties van nood en ellende. Zo zetten we hen op het spoor van bouwen aan een betere maat­schap­pij, waarin ie­der­een mee­telt. Dat is heel be­lang­rijk, juist nu we zelf meer gevolgen onder­vin­den van de eco­no­mische crisis. Het zou niet goed zijn als we daardoor nog meer over ons­zelf en onze situatie heengebogen zijn, maar we moeten ons juist openen voor anderen en dan mis­schien ook onze eigen ze­ge­ningen tellen....

Aandacht hebben voor de moei­lijke situatie waarin anderen verkeren begint na­tuur­lijk ook al bij onze eigen voordeur....

Terug