Arsacal
button
button
button
button


Mooie Open dag Sint Bonifatiusinstituut, De Tiltenberg

Theologie studeren in je vrije tijd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 mei 2013 - 144 woorden
(oud)studenten van St. Bonifatius in de bibliotheek
(oud)studenten van St. Bonifatius in de bibliotheek

Zater­dag 4 mei was de open dag van het Sint Boni­fa­tius-instituut van de Tilten­berg waar je een theo­lo­gie-oplei­ding kunt volgen op zater­da­gen. Eén van de mooie dingen van deze offi­cieel door Rome erkende oplei­ding is dat je de oplei­ding in ver­schil­lende vormen kunt doen: de eerste twee jaar is het een basis­cur­sus waarvoor een apart diploma wordt afge­ge­ven.

Wie de volle­dige oplei­ding in de major-vorm doet, haalt een bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit en het is zelfs moge­lijk om in deel­tijd het licentiaat te halen (master). Ver­schil­lende stu­den­ten zijn al aan­ge­no­men voor het volgend studie­jaar en deze zater­dag kwamen opnieuw vijf­tien geïn­te­res­seer­den een studie­dag meemaken om ook het eigen kenmerk van deze oplei­ding te beleven: studie inge­bed in gebed....
Ik was 's morgens erbij aanwe­zig en heb een van de "proef-colleges" gegeven over het tweede Vati­caans concilie.

Terug