Arsacal
button
button
button
button


Bevrijdingsdag en kermis in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 mei 2013 - 137 woorden
bijna raak...
bijna raak...

De konings­dag en de be­vrij­dings­feesten van de afgelopen week wer­den in Haar­lem weer opge­luis­terd door vele leuke ac­ti­vi­teiten. Op de grote markt was het de hele week ker­mis met vele leuke attracties. Ook de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J. Punt, nam een kijkje en deed mee, zoals U kunt zien was de schiet­tent die de meeste aan­dacht kreeg. Tja, hij blijft na­tuur­lijk ook leger­bis­schop....

Deze zon­dag ston­den we bij­zon­der stil bij het grote goed van onze vrij­heid. Welke zijn de waar­den in onze samen­le­ving die kunnen bijdragen aan echte vrij­heid voor ie­der­een in respect voor elkaar? Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en in "Samen Kerk" is daarover de homilie te lezen die de bis­schop heeft gehou­den bij de H. Mis bij gelegen­heid van de inhul­diging van de nieuwe koning, in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam.

Terug