Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor de wijdelingen

a.s. zaterdag priesterwijding in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2013 - 172 woorden
foto: diakenwijding Randy Simileer
foto: diakenwijding Randy Simileer

Zater­dag a.s., 25 mei, wor­den in de ka­the­drale basilie van Sint Bavo te Haar­lem (aan de Leidse­vaart) drie pries­ters gewijd. Het zijn de diakens Fred Deen, José Marin del Val en Jeroen de Wit. In deze dagen van voor­be­rei­ding wordt ieder uit­ge­no­digd voor hen te bid­den.

Heer, zegen deze mannen
die pries­ter wor­den gewijd
in dienst van uw kerk voor de wereld.
Spreek tot hun hart en maak hun hart voor U open
opdat zij U goed zou­den kennen
en Uw liefde bij ons tast­baar maken.
Geef dat zij ver­trouwd zijn met Uw blijde bood­schap
en ons levensechte woor­den spreken.
Mogen zij mild en dee­moe­dig zijn als U,
in onze vreugde delen
en bereid met ons te lij­den.
Maak hen één van hart onder elkaar
en zoekend naar een­heid
in de ge­meen­schap die zij dienen.
Mogen hun edel­moe­dig­heid
aan allen die reeds pries­ter zijn
nieuwe moed en ver­trouwen schenken.
En moge hun inzet de levens­keuze in­spi­re­ren
van vele jonge mensen in onze tijd,
om U en de mensen te willen dienen
met het licht van het evan­ge­lie.

(naar katho­liek gebe­den­boek)

Terug