Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in Hilversum en Hoogwoud

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 26 mei 2013 - 100 woorden
in Hilversum...
in Hilversum...

Zater­dag­avond 25 mei en zon­dag­mor­gen 26 mei mocht ik het heilig vormsel toedienen aan twee groepen jon­ge­ren: zater­dag­avond in Hilversum in het kerk­cen­trum Emmaüs en zon­dag­mor­gen in Hoogwoud, waar ik tevens de pas­to­raal werker mw. Anne-Marie van Straaten, heb aan­ge­steld tot bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie.

In Hilversum had­den de jongens en meisjes een collage-ach­tige wand­bedek­king gemaakt met hun droom voor een door de heilige Geest geïnspireerde betere wereld (zie foto hiernaast). In Hoogwoud had­den de vor­me­lin­gen brieven aan God ge­schre­ven die in een verze­gelde en­ve­lop­pe op het altaar wer­den gelegd bij het klaarmaken van de gaven.

Terug