Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor ontvoerde bisschoppen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2013 - 182 woorden
Bidden om uitzicht op vrede...
Bidden om uitzicht op vrede...

Vele weken zijn al verstreken sinds de ont­voe­ring van Mar Gregorios en Paul Yazigi, res­pec­tie­ve­lijk de Syrisch-orthodoxe en de Grieks-orthodoxe bis­schop­pen van Aleppo in Syrië. Paus Fran­cis­cus heeft oproepen gedaan om hen vrij te laten en ook Sant’ Egidio zet zich daarvoor in.

Mar Gregorios heeft ons bisdom vaker bezocht, hij was bes­trok­ken in de gesprekken over de Paasdatum die in Am­ster­dam zijn gehou­den en heeft een lezing gehou­den op De Tilten­berg.

Sant’ Egidio kent beide bis­schop­pen al jarenlang als mannen van dialoog en vrede, die zich altijd hebben ingezet voor respect­volle relaties met de islam en voor het vreed­zaam sa­men­le­ven van de kin­de­ren van Abraham in Syrië en het hele Midden-Oosten.

Sant’ Egidio zet zich ook in voor een diplo­ma­tieke oplos­sing voor het conflict in Syrië en in alle ge­meen­schappen van Sant’ Egidio in de wereld wordt dage­lijks gebe­den voor de vrijla­ting van de bis­schop­pen.

Ook wij willen ons aan­slui­ten bij de oproep van de paus en het gebed om hun vrijla­ting en om een beëindi­ging van de geweld­da­dig­he­den die zoveel on­schul­dige men­sen­le­vens kosten.

Terug