Arsacal
button
button
button
button


H. Vormsel in Monnickendam en aanbidding van de jongeren

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 juni 2013 - 184 woorden
De kerk in Monnickendam was feestelijk versierd
De kerk in Monnickendam was feestelijk versierd

Zater­dag 1 juni mocht ik het vormsel toedienen in Mon­nic­ken­dam waar diaken Henk Bak verant­woor­de­lijk was voor de voor­be­rei­ding met de hulp en steun van toegewijde vrij­wil­li­gers. Onder de vor­me­lin­gen was ook een jong vol­was­se­ne die tot de kerk is toegetre­den en enige tijd gele­den was gedoopt.

In de nacht van zater­dag op zon­dag waren de jon­ge­ren bijeen in Lange­dijk voor een nachte­lijke aanbid­ding van­wege Sacra­ments­dag (ruim zes­tig waren voor de aanbid­ding geko­men) en omdat de paus in het kader van het Jaar van het Geloof daar speciaal om heeft gevraagd. Op zon­dag­mid­dag was we­reld­wijd een tijd voor­zien voor aanbid­ding in alles bis­dom­men, die in ons bisdom op dat uur is gehou­den in de ka­the­draal en in de Begijnhof in Am­ster­dam met mgr. J. van Burg­ste­den.

Ook op andere plaatsen zijn er ini­tia­tie­ven geweest, zoals in Heems­kerk, waar even­eens op Sacra­ments­dag een aanbid­ding is gehou­den door de jon­ge­ren, en in Heiloo bij O.L. Vrouw ter Nood waar aanbid­ding en een pro­ces­sie waren. En na­tuur­lijk was er de tiende Sacra­ments­pro­ces­sie in Am­ster­dam vanuit de O.L. Vrouwe­kerk, waar opnieuw vele gelo­vi­gen aan mee hebben gedaan.

Terug