Arsacal
button
button
button
button


“Sint Antonius kookt”

beginnend Sant’Egidio in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 juni 2013 - 161 woorden
vrijwilligers bezig in de keuken bij
vrijwilligers bezig in de keuken bij

Op dins­dag 3 juni was de tweede keer “Sint Antonius kookt”, waarbij een heer­lijke vers gekookte maal­tijd keurig wordt geser­veerd aan de gasten, die voor € 5,- aan kunnen schuiven en door iets meer te geven het ook moge­lijk kunnen maken om aan te schuiven voor mensen die dit niet kunnen betalen. Zo waren er deze avond zowel mensen van de pa­ro­chie als dak­lo­zen als mensen die van heel weinig rond moeten komen.

Het was mooi dit nieuwe ini­tia­tief mee te kunnen maken, dat door Joris Obdam en een hele groep vrij­wil­li­gers wordt gedragen. Tijdens de maal­tijd heb ik vooral ge­spro­ken met de mensen die in mijn buurt aan tafel zaten en daar waren pa­ro­chi­anen bij van “de Groen­markt”, zoals de Sint Antonius­kerk in de wan­de­ling vaak wordt genoemd, ouderen uit de buurt en ver­schil­lende dak­loze mensen, waar­on­der een moe­der en (jonge) oma en een andere vrouw die bei­den het nodige achter de rug had­den aan moei­lijke erva­ringen.

Terug