Arsacal
button
button
button
button


Jubilea kanselier diaken Eric Fennis

12½ jaar diaken, 15 jaar bij het bisdom

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2013 - 118 woorden
Drs. Eris Fennis tijdens zijn dankwoord in het bisschopshuis
Drs. Eris Fennis tijdens zijn dankwoord in het bisschopshuis

In de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo waaraan diaken Eric Fennis pas­to­raal verbon­den is, werd zon­dag 9 juni gevierd dat de kanselier en alge­meen se­cre­ta­ris van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam twaalf en een half jaar gele­den tot diaken werd gewijd en vijf­tien jaar gele­den in dienst trad van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Omdat de dio­ce­sane Bis­schop, mgr. dr. Jozef M. Punt, om medische redenen niet aanwe­zig kon zijn (hij wordt dins­dag geopereerd), heb ik de heilige Mis opgedragen in con­ce­le­bra­tie met ver­schil­lende pries­ters, terwijl de pastoor van de ka­the­draal, ple­baan Hein Jan van Ogtrop, de homilie ver­zorgde. Tijdens de voort­zet­ting van de fees­te­lijk­heid in het bis­schops­huis was de bis­schop zelf enige tijd aanwe­zig en bedankte de kanselier voor zijn uits­te­kende inzet.

Terug