Arsacal
button
button
button
button


Komen en gaan bij het Jongerenplatform

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 juni 2013 - 125 woorden
Gert-Jan pakt zijn cadeautje uit
Gert-Jan pakt zijn cadeautje uit

Woens­dag­avond 26 juni werd het werk­jaar van het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met een heer­lijk etentje in de “kloosterkeuken” af­ge­slo­ten: een restaurant in het gebouw van het mid­del­eeuws gasthuis dat een opvang bood aan de pelgrims op weg naar Santiago de Compostela.

Op deze toepas­se­lijke plaats nam Gert-Jan afscheid als voor­zit­ter (hij blijft wel lid) om deze mooie taak aan Erik Kreike over te dragen. Twee leden namen afscheid en daar hopen we weer goede ver­van­ging voor te vin­den.

Het Jon­ge­ren­plat­form draagt de ac­ti­vi­teiten van het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom mee, zoals de Jon­ge­ren­dag op Palm­zon­dag, het jon­ge­ren­pro­gramma bij de Stille Omgang, het onvolprezen kerst­di­ner, de jon­ge­ren-aanbid­ding in Lange­dijk enz. enz. Kortom, heel veel dank voor alle creatieve ideeën en inzet!

Terug