Arsacal
button
button
button
button


Na de examens: vakantie!

Seminarie sluit jaar af

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juni 2013 - 171 woorden
bij de Chinees...
bij de Chinees...

Na de diaken­wij­ding van Sander Zwezerijnen (zie vorig bericht) besloten de se­mi­na­risten en staf van De Tilten­berg het studie­jaar met een etentje bij de Chinees in Leeu­war­den, waarbij ik ook mocht aanzitten.

Stu­den­ten van Vo­ge­len­zang en Re­demp­to­ris Mater - en enkele trouwe mede­wer­kers van het semi­na­rie - waren nog een laatste keer voor de vakantie samen in een gezellige sfeer nu de druk van de exa­men­tijd weer achter de rug is. Van harte wensen we alle se­mi­na­risten een ontspannende, goede vakantie­tijd toe en veel in­spi­ra­tie om met vreugde en toe­wij­ding in sep­tem­ber een nieuw studie­jaar te kunnen beginnen met gelukkig ook weer een mooit aantal nieuwe pries­ter­stu­denten.

Tot nu toe ziet het er naar uit dat de meeste nieuwe kan­di­da­ten uit het aarts­bis­dom zullen komen en dat gunnen we dat bisdom en de kar­di­naal van harte; na­tuur­lijk hopen we dat ook in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam jonge mannen zich de serieus de vraag zullen stellen: Christus volgen als pries­ter, is dat mis­schien iets voor mij? Heer, wat wilt U dat ik doe?

Terug