Arsacal
button
button
button
button


Hernieuwing van geloften

zusters Karmelietessen In Vogelenzang

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 juli 2013 - 163 woorden
Zusters en concelebranten na afloop van de feestelijke H. Mis
Zusters en concelebranten na afloop van de feestelijke H. Mis

2 juli is jaar­lijks de dag waarop de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart hun geloften vernieuwen. Dat gebeurde ook in Vo­ge­len­zang, in Casa Carmeli, in aanwe­zig­heid van de alge­meen overste Moeder M. Angelina die samen met de eeuwig geprofeste zusters die hernieu­wing uitsprak. Maar er waren ook twee jonge zusters die hun tij­de­lijke geloften hernieuw­den: Zr. M. Gratia en zr. M. Luca.

Het is een grote vreugde wanneer jonge mensen hun leven met Maria aan Christus geven om Hem op bij­zon­dere manier na te volgen door de geloften van armoede, zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid. Na­tuur­lijk werd ook gebe­den om roe­pingen en daar sluit ik me graag bij aan: dat jonge mensen gehoor mogen geven aan een roe­ping om teken te zijn van de hei­lig­heid van de Kerk en met Maria te zeggen: “Zie de dienst­maagd des Heren”.

Hiernaast een groeps­foto na afloop van de heilige Mis met de con­cele­branten: kan. A. Hendriks, officiaal dr. A. van den Hout en past. R. Verhaegh.

Terug