Arsacal
button
button
button
button


Bezoek mgr. Nfon uit Kameroen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 augustus 2013 - 161 woorden
bezoek bij de 'Familie van Maria' in Amsterdam
bezoek bij de 'Familie van Maria' in Amsterdam

Deze dagen bezocht mgr. Afgapitus Nfon het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Mgr. Nfon is hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Bamenda in Kameroen en werd in het­zelfde jaar bis­schop gewijd als ik en hij koos dezelfde wapen­spreuk: "Doe maar wat hij U zeggen zal", de woor­den van Maria bij de bruiloft van Kana. Hij kwam hier om het ker­ke­lijk leven te leren kennen.

Op het bisdom Bamenda is een Neder­landse broe­der, br. Huub Wolters, afkoms­tig uit ons bisdom als se­cre­ta­ris werk­zaam. Hij ontwierp ook de ka­the­draal van het bisdom. Een andere Neder­landse pries­ter, p. Harrie Peeters, heeft grote ver­diensten voor de opbouw van het semi­na­rie in die­zelfde stad. Mgr. Nfon bezocht in ons bisdom het hei­lig­dom in Heiloo, de abdij in Egmond, de zusters en paters van de Familie van Maria en het hei­lig­dom van de Vrouwe van alle volkeren, de bene­dic­ti­nessen in Aalsmeer, de bijbelse beel­dentuin achter de paro­chie­kerk in Hoofd­dorp, het semi­na­rie en de ka­the­draal. Een flink pro­gram­ma dus voor een tweedaags bezoek!

Terug