Arsacal
button
button
button
button


Wees een apostel van de Goddelijke Barmhartigheid

Divine Mercy Apostolate in de wereld en in Nederland

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 augustus 2013 - 146 woorden
Met mw. Malou Pimentel en Fr. Patrice
Met mw. Malou Pimentel en Fr. Patrice

Zater­dag 24 au­gus­tus bracht de Franse pries­ter Patrice Chocholski, se­cre­ta­ris generaal van het World Apostolic Congress On Mercy (WACOM), mij een bezoek in het bis­schops­huis. Dit World Congress zet zich in om de devotie voor de God­de­lijke Barm­har­tig­heid, geïnspireerd door de heilige Faustina, te verbrei­den en zoekt daarvoor ook wegen in Neder­land.

Volgend jaar zal de wereld-bij­een­komst in Colombia wor­den gehou­den met ver­te­gen­woor­digers uit alle lan­den. Fr. Patrice werd vergezeld door Malou Pimen­tel en Ruud van Heek van het Divine Mercy Apostolate Holland, dat Engels­ta­lige bij­een­komsten or­ga­ni­seert, zoals op 5 ok­to­ber a.s. wanneer er een gebeds­bij­een­komst wordt gehou­den in de O.L. Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam. Deze dag begint om 12.30 uur met om 15.00 uur de heilige Mis en is voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk. Ook op de zon­dag van de barm­har­tig­heid, Beloken Pasen, or­ga­ni­seert dit Apostolate een Mercy-feast, dat volgend jaar in Zaan­dam zal plaats­vin­den.

Terug