Arsacal
button
button
button
button


Gedachtenisprentje

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 7 december 2011 - 61 woorden
Wandschildering van Han Bijvoet (1952) in de kathedrale basiliek St. Bavo, Haarlem. Gebed: naar het Latijnse “Actiones nostras...”
Wandschildering van Han Bijvoet (1952) in de kathedrale basiliek St. Bavo, Haarlem. Gebed: naar het Latijnse “Actiones nostras...”

“Doe maar wat Hij U zeggen zal” (Jo. 2,5)

Heer, geef Gij mij in wat mij te doen staat
en begeleid mij met Uw hulp
opdat al mijn bid­den en werken
van U mag uit­gaan
en door U ook voltooid wordt.

Kom, heilige Geest!

Maria, Moeder van de Kerk,
Bid voor mij

+ Johannes W.M. Hendriks
Titulair bis­schop van Arsacal
Hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Bis­schops­wij­ding
10 de­cem­ber 2011

Terug