Arsacal
button
button
button


De hoofdprijs gaat naar... een eenvoudig en nederig hart

aanstelling en zending in Nieuw Vennep

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 27 oktober 2013
na afloop van de H, Eucharistieviering in Nieuw Vennep
na afloop van de H, Eucharistieviering in Nieuw Vennep (foto: Fam. Fase)

Op zondag 27 oktober werden Hans Bruijnzeels en Anita Onwezen in de Nieuw Vennepse parochiekerk ge­pre­sen­teerd en bevestigd als catechetisch mede­wer­ker, waarvoor zij al eerder een zending hadden ontvangen na het volgen van de opleiding die het bisdom daarvoor aanbiedt. Hans Bruijnzeels werd bovendien als buitengewoon bedienaar van de heilige communie aangesteld.

Beide personen zijn heel actief in Nieuw Vennep, Anita leidt de voor­be­rei­ding op de 1e heilige communie en is coördinator van het jeugdwerk; Hans geeft leiding aan de voor­be­rei­ding op het vormsel, voert doop­ge­sprekken en mag een woord- en communie­vie­ring leiden in de zorgcentra. Ook doet hij namens de parochie veel huisbezoeken.

Natuurlijk zijn zij niet de enige vrij­wil­lig­ers in de parochie: zo'n 240 mensen zetten zich in voor allerlei facetten van het parochieleven. Zo zien we op de foto het kinderkoor met begeleiders en ver­schil­lende misdienaars. Hans Bruijnzeels is linksboven te zien.

Bij de heilige Mis waar in de aan­stel­ling en zegen plaatsvonden, hield ik de volgende homilie.

homilie

Eenvoud en een zekere nederigheid
moeten hét kenmerk van een christen zijn.
Want Jezus zelf is ons op die weg voorgegaan.
Hij is mens geworden
en Hij heeft ervoor gekozen
om een eenvoudige, gewone mens te zijn,
die midden tussen de andere mensen leefde,
zich niet opsloot in een ivoren toren,
maar samen met zijn leerlingen,
de twaalf apostelen,
de vrouwen die Hem volgden
en de andere leerlingen
door het land trok.
En toen het erop aan kwam,
koos Hij ervoor
om verworpen te worden,
als een crimineel aan het kruis te worden geslagen
en te sterven in pijn en nood,
maar niet zonder liefde,
want Hij deed dat voor ons.
En toen is Hij verrezen,
opgestaan uit de dood.
Dat is het grote geheim van onze Verlossing
en Jezus vraagt het met steeds weer andere woorden
aan al Zijn leerlingen,
dus ook aan ons:
“Volg Mij na,
probeer op Mij te gelijken,
neem jij ook je kruis op,
deel jij ook in liefde je leven met anderen”.

Het is een prachtige weg die de Heer ons hier wijst,
maar niet altijd de gemakkelijkste,
want die weg houdt in
dat je dikwijls lijnrecht in moet gaan
tegen de geest van de tijd,
die ons voorhoudt dat je gelukkig zult zijn
als je tanden stralen,
je haar in perfecte conditie is,
je mooie en dure kleren draagt,
je voor komt rijden in een fraaie auto,
je gezond bent
en een heel leuke relatie hebt.
We weten ergens in de diepte van ons hart,
dat het gewoon niet zo is,
maar het is voor bijna iedereen
een heel verleidelijke valkuil.
We weten dat onze kleren verslijten,
de schoonheid voorbijgaat
en de auto gaat roesten
en dat onze grootste schat ligt
waar de liefde is,
maar dan gaat het ook nog weer niet
om een liefde die alles naar zichzelf toetrekt,
die vindt dat een ander er voor ons moet zijn,
maar het gaat om een liefde
die offers weet te brengen,
die weet te geven,
die er voor een ander kan zijn.
Als we mensen tegen komen
die vijftig, zestig jaar getrouwd zijn
en die nog steeds heel gelukkig zijn met elkaar,
dan komt dat niet op de eerste plaats
omdat zij zoveel gekregen hebben van elkaar,
maar omdat zij zoveel gegeven hebben aan elkaar,
omdat zij in staat waren offers te brengen,
te geven,
er voor de ander te zijn.
De liefde is niet: eisen
en als het niet meer bevredigt,
dump je die ander;
de liefde is geven
- en geven betekent ook:
je eigen zwakheid zien en erkennen -
en uit en door dat geven
zul je ook ontvangen.
Maar de richting is: geven, er zijn voor de ander.
Alleen dan ontstaat er een band.
En dat is eigenlijk niet veel anders
voor een band met God.
Je band met God groeit niet alleen
doordat God aan ons cadeautjes geeft,
ons geeft wat wij wensen en verwachten,
dan zul je worden teleurgesteld,
want op een gegeven moment krijg je niet
wat je vraagt of graag hebben wilt
en dan zul je de neiging krijgen
om God maar weer te dumpen.
Maar de band met God groeit
doordat we weten dat we kleine, zwakke mensen zijn,
eenvoudig van hart,
dienstbaar en ook bereid om offers te brengen.
Ben je alleen?
Heb je verdriet?
Moet je lijden?
In feite sta je dicht bij God,
dicht bij Jezus die op aarde kwam
om juist dát met ons te delen.
Jezus maakte er een offer van,
dat Hij met liefde aanbood aan ZijnVader in de hemel.
Hij nodigt ons uit om hetzelfde te doen:
bied het als een offer aan;
het lijden wordt liefde,
het krijgt betekenis, zin,
er kan een band gaan groeien.

Het evangelie van vandaag confronteert ons met twee typen mensen:
de eerste is een Farizeeër:
zelfvoldaan en zelfingenomen,
alles cirkelt om hemzelf
en hij kijkt op anderen neer,
want hij is zelf gewoon erg perfect.
De ander is een tollenaar,
niet de beste, wel de eerste:
hij had geen geweldige reputatie,
wekte samen met de bezetter
en stond in de kwade reuk van afpersing en oplichting.
Vind Jezus dat dan zo geweldig?
Nee, daar gaat het hier niet om,
maar je hoeft voor God ook niet perfect te zijn
en alles te halen;
het godsdienstig leven is geen wedstrijd
en de prijs van de hemel is niet voor degene
die het meeste successen hebben geboekt
in een voorbeeldig christelijk leven.
Nee, de hoofdprijs gaat naar degenen
die met een eerlijk en oprecht hart,
in alle eenvoud, met vallen en opstaan,
Jezus probeert te volgen
op Zijn eenvoudige weg,
die eerlijk onder ogen durft te zien
waar hij tekort schiet
en niet probeert zich mooier voor te doen
dan hij werkelijk is.
Hoeveel mensen zijn er niet
die zich voordoen of ze heel wat zijn
en of in hun leven, hun gezin alles perfect verloopt,
maar als je eens achter de schermen kon kijken,
zou je toch wel het nodige tegen komen....

Onze paus Franciscus wil die bood­schap
op alle mogelijke manieren overbrengen:
Hij gaat naar de mensen toe,
vooral naar de kinderen, de zieken, de zwakken,
de zondaars en al degenen
die in de marge van de samenleving staan,
en zijn bood­schap is:
je bent niet goed voor God
omdat je zo vreselijk geweldig bent,
omdat je zo’n kanjer bent
in het gebed en de eredienst
en al je christelijke plichten,
maar je bent goed
omdat God je geschapen heeft
en Hij onvoor­waardelijk van je houdt.
God, Jezus ziet ons aan met een blik vol liefde
en gesterkt door die liefdevolle blik
kunnen we heel wat aan!
Door die liefde zullen we kunnen opstaan
en zelfs kwaad in ons leven over­win­nen.
Als we maar een eenvoudig en nederig hart
in onszelf proberen te bewaren,
een hart dus dat lijkt
op het hart van Jezus zelf.
Amen.

Terug