Arsacal
button
button
button
button


Katholiek onderwijs: “Soulfood geven”

Identiteitsdag VKO

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 14 november 2013 - 163 woorden
Prof. dr. Bert Roebben aan het (slot)woord; daarachter: voorzitter mr. Dick Wijte
Prof. dr. Bert Roebben aan het (slot)woord; daarachter: voorzitter mr. Dick Wijte

In Nijmegen werd op woens­dag 13 no­vem­ber de jaar­lijkse iden­ti­teits­dag van de VKO - Centrum voor katho­liek onder­wijs - gehou­den. Een gedeelte ervan kon ik meemaken.

Het is een dag om school­be­stuur­ders, iden­ti­teits­be­ge­lei­ders en school­lei­ders te in­spi­re­ren om de katho­lie­ke iden­ti­teit van hun school vorm te kunnen geven, of - zoals keynote-spreker prof. dr. Bert Roebben het ver­woordde -: de iden­ti­teit van katho­lie­ke onder­wijs houdt in: “soulfood” geven: lang­zaam voedsel dat te denken geeft, waarbij de katho­lie­ke traditie als voe­ding moet blijven dienen.

Het gaat er dus (ook) om leer­lin­gen aan het denken te zetten, te laten zien dat er meer manieren zijn om naar dezelfde werkelij­heid te kijken. Roebben onder­streepte ook het belang de ouders mee te nemen in de iden­ti­teit van de school; in die zin kan de katho­lie­ke school als een brede school wor­den verstaan: breed verankerd in de ge­meen­schap met een vormende taak die bre­der is dan de leer­lin­gen­ge­meen­schap alleen. Zeker een dag die “soulfood” gaf!

Terug