Arsacal
button
button
button
button


Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 december 2013 - 327 woorden
Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore

In de Santa Maria Maggiore wor­den onder het hoofdaltaar relieken bewaard van de kribbe van Beth­le­hem. Het is Maria­kerk van Rome, gebouwd na het concilie van Efese waar plech­tig was af­ge­kon­digd dat Maria de moe­der van God is en een kerk waar het kerst­mys­te­rie dus centraal staat. Hier vier­den de Neder­landse bis­schop­pen hun laatste gemeen­schap­pe­lijke Mis van het Ad Limina bezoek. Alle reden dus om een paar tra­di­tio­nele kerst­lie­de­ren te zingen...

mgr. Van den Hende was de hoofd­cele­brant en onder­streepte dat de bis­schop­pen pelgrims zijn met heel het Volk van God dat op pelgrims­tocht is naar de eeuwig­heid. Na afloop werd hij door Gerard Klaassen geinter­viewd in de sacristie (foto). Onder het hoofdaltaar van deze kerk liggen dus resten vn de kribbe van Beth­le­hem, waar­schijn­lijk door de moe­der van keizer Constan­tijn aan het begin van de vierde eeuw naar Rome gebracht. In het altaar zijn allerlei relieken van mar­te­la­ren uit de eerste christen­heid geborgen, zoals een gedenksteen bij de ingang van de sacristie getuigt (foto).

De Mis werd gevierd bij de beroemde icoon van Maria, “Salus populi Romani”, waar paus Fran­cis­cus al ver­schil­lende keren is komen bid­den, voor en na be­lang­rijke eve­ne­menten als de WJD. Hier wijdde Mgr. Van den Hende onze kerk­pro­vin­cie aan Maria toe met een een­vou­dig Wees gegroet. Aan het begin en het einde van de Mis zongen de bis­schop­pen een tra­di­tio­neel kerst­lied. Nee, toevallig niet Stille nacht... En ook niet De her­der­tjes lagen bij nachte..., maar het had gekund.

Bij de Mis waren twee blauwe zusters aanwe­zig, waar­on­der zuster Maria ter Nood die jarenlang kokkin is geweest op het semi­na­rie De Tilten­berg (foto).

Daarna was nog het laatste ‘pers­mo­ment’, waarna mgr. Punt werd geinter­viewd door RKK (foto). Nu is het Ad Limina bezoek feite­lijk afgelopen. Som­mi­ge bis­schop­pen bezoeken morgen­och­tend nog de Con­gre­ga­tie voor de sacra­menten en de ere­dienst. Wij ver­trek­ken morgen­och­tend vroeg om zon­dag weer fris te kunnen zijn voor de jubileum vie­ring in Heiloo: 300 jaar Runx­put­won­der.

Terug