Arsacal
button
button
button
button


Henoch, Mozes, Christus....

drie beelden ingewijd bovenin de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2013 - 308 woorden
Henoch, Christus en Mozes worden onthuld...
Henoch, Christus en Mozes worden onthuld...

Op vrij­dag 13 de­cem­ber ben ik helemaal naar boven op de stei­gers van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo geklommen om daar drie beel­den te onthullen en in te zegenen die de dag ervoor waren geplaatst: Henoch, Mozes en Christus. Koster Stefan had gezorgd voor wij­wa­ter, stola en rituale, zodat alles “rite ac recte” kon gebeuren, al was het op grote hoogte! Bene­den op de stoep aan de Leidse­vaart-kant van de ka­the­draal ston­den sponsoren, mensen die bij de bouw en res­tau­ra­tie betrokken zijn en andere belang­stel­len­den toe te kijken.

Voor­af­gaand aan de beklim­ming had de voor­zit­ter van de stich­ting die de res­tau­ra­tie van de Sint Bavo - “momenteel het grootste res­tau­ra­tie­pro­ject in Neder­land” - onder­steund, de heer W. Eggen­kamp een dank­woord uit­ge­spro­ken aan het adres van allen die bij de bouw en de res­tau­ra­tie betrokken zijn en fan­tas­tisch werk leveren! Ook hield hij ons op de hoogte van de vor­deringen: het zal tot 2020 duren voordat alles klaar is, maar de ko­men­de zomer zal het hoog­koor gereed zijn!

Henoch, Mozes en Christus staan als het ware voor drie stadia in de heilsge­schie­de­nis: Henoch moest het nog doen met de “na­tuur­lijke godskennis”, de stem van God in het geweten herkend. Zo werd hij het beeld van ieder die goed en recht­vaar­dig, gewetens­vol wil leven. Mozes staat voor de Wet en het Joodse volk, dat door God werd uitgekozen en waar­mee Hij op weg ging, Christus ver­te­gen­woor­digt de vol­tooi­ing, de vol­heid van het heil, de open­ba­ring van de God die Liefde is. Hij draagt een kelk en hostie als teken dat wij in en door de Eucha­ris­tie de Verlos­sing vieren en er steeds weer opnieuw deel aan krijgen.

De drie beel­den zijn “door de com­puter” precies nagemaakt van de oude en geheel verweerde beel­den die er hebben gestaan. De techniek staat (bijna) voor niets!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug