Arsacal
button
button
button
button


Kerstdiner en nieuwe seminarist voor Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 december 2013 - 212 woorden
Kerstdiner en nieuwe seminarist voor Tiltenberg
(foto: Jan-Jaap van Peperstraten)

Het is een goede traditie dat de semi­na­rie­ge­meen­schap van De Tilten­berg voor de kerst­va­kan­tie het eerste semester fees­te­lijk afsluit met een diner ter voor­be­rei­ding op het kerst­feest. Ook de oud-rector wordt nog uit­ge­no­digd en die stelt dat zeer op prijs. Het is altijd fijn om weer even in het semi­na­rie te zijn. Daar hoorde ik ook dat er na de exa­mens van januari nog een pries­ter­stu­dent bij zal komen voor het aarts­bis­dom Utrecht. We hopen dat zich ook voor ons eigen bisdom Haar­lem-Am­ster­dam nieuwe kan­di­da­ten zich zullen mel­den. Daar bid­den we in ieder geval voor!

Na de Latijns gezongen vespers en een aperi­tiefje begon een fees­te­lij­ke maal­tijd die weer met zorg was voor­be­reid door Arjen de kok van het semi­na­rie met zijn assis­tent. Tussen de gangen door wer­den Engelse carols gezongen, begeleid door pries­ter­do­cent en staflid F. Geels. Ook pater Elders was aanwe­zig omdat hij hij die dagen filo­so­fie gaf. De bekende Westfriese geleerde is de oudste docent van het semi­na­rie, maar reist met zijn 87 jaren nog steeds de hele wereld af om lezingen en cursussen te ver­zorgen op tal van uni­ver­si­teiten. En nog steeds is hij zo lenig dat hij spon­taan met de 'jon­ge­ren'op de voorste rij knielde toen een groeps­foto werde gemaakt...! Dat is met recht “philosophia perennis”!

Terug