Arsacal
button
button
button
button


Benedictinessen begonnen met het maken van rozenkransen

steeds meer bezoekers...

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 december 2013 - 228 woorden
de rozenkrans die door de zusters wordt gemaakt
de rozenkrans die door de zusters wordt gemaakt

Op tweede kerst­dag was ik voor de heilige Mis en een bezoekje bij de zusters Bene­dic­ti­nessen in Aalsmeer. Steeds meer mensen weten de zusters in het klooster naast de paro­chie­kerk aan de Stommeerweg te vin­den: groepen dames, school­kin­de­ren, ge­zin­nen, vaak ook mensen met een niet-gelo­vi­ge ach­ter­grond kloppen bij de zusters aan. Voor hen is de gast­vrij­heid een be­lang­rijke doel­stel­ling.

Veel van de gebedstij­den zijn nog in het Ita­li­aans, maar er is één Neder­lands­ta­lige zuster en ver­schil­lende zusters spreken goed Engels. Ook met Chinees kan men er terecht! De zusters moeten ook han­denarbeid ver­rich­ten volgens de regel van Sint Bene­dic­tus, U weet wel: ora et labora (bidt en werk). Dat doen de zusters mede om daar­mee iets te kunnen verdienen om het klooster in stand te hou­den.

Zo zijn ze be­gon­nen met het maken van handgeknoopte rozen­kransen. Vanmorgen kreeg ik de eerste uit­gereikt (zie foto). Er zijn er al zo'n 2500 van besteld voor de jon­ge­ren van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, dus voorlopig kunnen de zusters nog wel even vooruit....

Het sti­mu­leren van het rozen­krans­ge­bed kan nu dus een ‘han­de­ling met dubbel effect’ wor­den: het bid­den van de rozen­krans is in zich al goed, mooi en medi­ta­tief, iets wat mensen kan helpen om zich met God en Zijn moe­der Maria te verenigen, en... het is goed voor het on­der­houd van de zusters!

Dus: bidt de(ze) rozen­krans!

Terug