Arsacal
button
button
button
button


Stefan van Aken is naar Huis gehaald....

Staffunctionaris huwelijk en gezin bisdom Haarlem-Amsterdam overleden

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 januari 2014 - 170 woorden
Stefan bij een bijeenkomst in Heiloo
Stefan bij een bijeenkomst in Heiloo

Na een moe­dig en gelovig doorstane lange periode van ziekte is zater­dag­mid­dag 18 januari Stefan van Aken overle­den, nog net geen veer­tig jaar oud.

Hij heeft Lisette en zijn jonge gezin los moeten laten, dat was nog wel het moei­lijkste. Hij heeft gestre­den, vol geloof en met een mengeling van overgave en vechtlust om zo lang moge­lijk bij zijn gezin te kunnen zijn.

Zijn ziekte­pe­rio­de zal voor Lisette en de kin­de­ren een on­ver­ge­te­lijk intense tijd blijven, waarin Gods aanwe­zig­heid ook soms bijna voel­baar, tast­baar was. Daar­naast is er na­tuur­lijk pijn, verdriet en duisternis. Van harte wens ik Lisette en de kin­de­ren alle kracht toe die zij in deze tijd en in de tijd die komen gaat heel hard nodig hebben.

Huwe­lijk en gezin waren echt een passie voor Stefan. Daar heeft hij zich voor ingezet, thuis, in het bisdom en zelfs over de grenzen van het bisdom heen. Zijn grote wens was dan ook een theo­lo­gische vor­ming op te zetten in weten­schap van huwe­lijk en gezin.

Moge hij rusten in vrede!

Terug