Arsacal
button
button
button
button


Een prachtige bruid....

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2014 - 149 woorden
Bisschop en stafleden tussen de steiger met de heer Eggenkamp (bruine jas)
Bisschop en stafleden tussen de steiger met de heer Eggenkamp (bruine jas)

Donderag 30 januari werd de weke­lijkse staf­ver­ga­de­ring van het bisdom in de plebanie (pastorie van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo) gehou­den, zodat de bis­schop en de stafle­den zich kon­den oriënteren op de voort­gaande res­tau­ra­tie­werken bij dit grootste res­tau­ra­tie­pro­ject van heel Neder­land!

De bis­schop en stafle­den kregen een toelich­ting van drs. W. Eggen­kamp en een rond­lei­ding langs de res­tau­ra­tie­werken. Steeds dui­de­lijker wordt hoe prach­tig en bete­ke­nis­vol onze ka­the­draal is; over ieder onder­deel is des­tijds bij de bouw heel goed nage­dacht door de architect Cuijpers en alles past in een geheel en een cateche­tisch pro­gram­ma.

Ver­schil­lende recente - en nog uitstaande - publi­ca­ties maken dit steeds dui­de­lijker. Zo ver­telde de heer Eggen­kamp dat op bepaalde plaatsen een blauwe voeg was geprojec­teerd als een soort stiksel van het bruiloftskleed van een prach­tige bruid - deze ka­the­draal- , getooid voor haar bruidegom, zoals de wapen­spreuk luidt van de ka­the­draal: Sicut sponsa ornata.

Terug