Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus zendt missiegezinnen voor ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 februari 2014 - 309 woorden
na afloop van de audiëntie bij paus Franciscus
na afloop van de audiëntie bij paus Franciscus

Zater­dag 1 februari was er in Rome een feeste­lijke bijeen­komst van de Neo­catechu­menale Weg met paus Fran­cis­cus, die een groot aantal missie­ge­zin­nen heeft gezegend en uitge­zon­den naar onder meer China, Vietnam en... het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in Neder­land.

Deze vie­ring vond plaats in de grote au­diën­tie­zaal die tot meer dan de laatste plaats was gevuld, terwijl andere het gebeuren buiten probeer­den te volgen. De paus was een half uurtje later omdat de ont­moe­ting met de Poolse bis­schop­pen bij gelegen­heid van hun Ad Limina bezoek, wat uitliep. Kiko Arguello, initiator van de Neo­catechu­menale Weg, maakte van de gelegen­heid gebruik om de paus en al degenen die de vie­ring via tele­vi­sie kon­den volgen in rap tempo de cateche­tisch-li­tur­gische weg te verdui­delijken die wordt gevolgd door degenen die in een Neo­catechu­menale gemeen­schap zijn.

De paus verheugde zich over de aan­wezig­heid van zoveel enthou­siaste mensen die alles opgeven om in een ander land hun leven te geven voor het evan­ge­lie en over de vele kin­de­ren. Hij nodigde de ouders uit om de kleinsten even te laten zien en overal in de grote Nervi­zaal wer­den babies en peuters opgetild. De kin­de­ren van de missie­ge­zin­nen wer­den door de paus speciaal begroet, omarmd of gekust: een mooie her­in­ne­ring voor hen­zelf en hun ouders. De paus moe­digde de missie­ge­zin­nen aan om met moed door te gaan: Avanti! En om nooit de vreugde van het geloof te verliezen.

Naast de missie­ge­zin­nen waren ook se­mi­na­risten en verant­woorde­lijke van gemeen­schappen uit­ge­no­digd, zodat ik na afloop van de bij­een­komst nog even op de foto kon gaan met de Haar­lemse se­mi­na­risten van het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie.

Terug