Arsacal
button
button
button


Bisschop Van Burgsteden 50 jaar priester

Feestelijke receptie in bisschopshuis

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 maart 2014
vlnr mgr. de Groot, mgr. Dupuy, mgr. Punt, mgr. Wiertz, kardinaal Eijk, mgr. Van Burgsteden, mgr. Verbakel en mgr. Hendriks
vlnr mgr. de Groot, mgr. Dupuy, mgr. Punt, mgr. Wiertz, kardinaal Eijk, mgr. Van Burgsteden, mgr. Verbakel en mgr. Hendriks

Zaterdag 15 maart is het vijftig jaar geleden dat de emeritus hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, mgr. J.G.M. van Burgsteden, tot priester werd gewijd. Dit heugelijke feit wordt op die dag in de Begijnhofkapel gevierd en zondag 23 maart om 10.30 uur in de Sint Nicolaas­ba­si­liek in Amsterdam, waarvan de bisschop admini­strator is (waar­ne­mend pastoor).

Op vrijdag 14 maart was er een feestelijke receptie in het bisschopshuis waar velen naar toe waren gekomen om de jubilerende bisschop te feliciteren. Onder hen waren kardinaal Willem J. Eijk, de apos­to­lisch nuntius, aarts­bis­schop André Dupuy en de bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz. Ook de vicaris generaal van Rotterdam, mgr. Dick Verbakel en oud-vicaris generaal mgr Martin de Groot evenals de regionaal vicaris van het Opus Dei, mgr. Christian van der Ploeg waren erbij om deze dag te gedenken en natuurlijk nog vele andere priesters, diakens, mede­wer­kers, vrienden en bekenden.

Kanselier Eric Fennis haalde in een geestige speech allerlei anekdotes en karakteristieke leuke gezegdes van de jubilaris aan, waarna de bisschop, mgr. Jozef Punt de jubilaris feliciteerde en dankte voor diens geweldige inzet tot op de huidige dag. Daarna overhandigde hij hem een uniek wandbord, dat vervaardigd was bij gelegenheid van het Eucharistisch Congres dat in 1924 in Amsterdam is gehouden. Mgr. Van Burgsteden behoort namelijk tot de con­gre­ga­tie van de paters van het aller­heiligst Sacrament, die zich sinds jaar en dag bezig houdt met de organisatie en coördinatie van de Eucharistische congressen die wereldwijd worden gehouden. Bovendien woont hij met zijn gemeen­schap in het Begijnhof, centrum van de devotie van het heilig Sacrament van Mirakel, waarvoor volgende week weer de jaarlijse Stille Omgang zal worden gehouden. De jubilaris zelf sprak daarna over zijn dank­baar­heid jegens God, zijn ouders, de bisschop en de kardinaal en over de vreugde waaruit hij mag leven.

Van harte wensen we de jubilerende emeritus hulp­bis­schop veel zegen en geluk toe en hopenlijk ook een blijvende goede gezondheid!

Terug