Arsacal
button
button
button
button


Paasfolder “Het leven vieren”

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 maart 2014 - 92 woorden
Paasfolder “Het leven vieren”

Kerk in Nood, Samuel Advies en het Katho­liek Alpha Centrum hebben dit jaar opnieuw een paasfol­der uit­ge­bracht waarin op een­vou­dige wijze de Persoon van Jezus wordt belicht op Goede Vrij­dag en Pasen om de bete­ke­nis van deze be­lang­rijke dagen te verdui­de­lijken en bekend te maken. Er staan teksten in om aan kin­de­ren voor te lezen. Van harte aan­be­vo­len!

De fol­ders zijn te be­stel­len bij het RK Alpha­cen­trum via info@rk-alpha­cen­trum.nl

Er wordt een kleine bijdrage per factuur gevraagd in de kosten (€ 5 voor 100 ex.; € 25 voor 500 ex. en € 50 voor 1000 ex.).

Terug