Arsacal
button
button
button
button


Arcade: identiteitsbegeleiding katholiek onderwijs

“Met een bijzonder kompas”

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2014 - 124 woorden
Arcade: identiteitsbegeleiding katholiek onderwijs

De iden­ti­teits­be­ge­lei­ders van Arcade hebben hun basis in Am­ster­dam, bij de iPabo, waar ik hen op 25 maart een bezoek bracht en geïn­for­meerd werd over hun werk­zaam­he­den. Zij be­ge­lei­den de leraren in het basis­on­der­wijs bij de methodes gods­dienst/levens­be­schou­wing en gees­te­lij­ke stro­mingen. En­thou­siast ver­tel­den zij over de projecten waar zij mee bezig zijn.

Eén van die projecten is “Met een bzijon­der kompas”, een mooi project rond een bezoek aan de abdij van Egmond, het Sint Lioba­kloos­ter even­eens in Egmond en het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo.

Op de web­si­te Bij­zon­derkompas.nl is alle in­for­ma­tie te vin­den.

Bij­zon­der aan­be­vo­len voor scholen en andere groepen en volgens mij is het ook op een middel­ba­re school heel bruik­baar.

Terug