Arsacal
button
button
button
button


Op weg met de Vastenaktie

projekt voor Sierra Leone

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 april 2014 - 170 woorden
Met Vader Abt G. Mathijsen voor vertrek naar Heiloo
Met Vader Abt G. Mathijsen voor vertrek naar Heiloo

De vastenaktie houdt de laatste jaren steeds een drie­daag­se pelgrims­tocht voor mensen die zich daar­mee willen inzetten voor de Vastenaktie. Zo is het een optie zich te laten sponsoren voor het goede doel, maar het is ook een be­zin­nende wandel­tocht, die zich dit jaar in het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam afspeelde.

Vanuit Schoorl ver­trok­ken de deel­ne­mers één, twee of drie dagen mee op een tocht van be­zin­ning, gebed, in­spi­ra­tie enm aan­dacht voor mensen in nood, in het bij­zon­der in het door oorlog geteisterde Sierra Leone dat dit jaar centraal staat in de akties.

Het laatste gedeelte dat van de abdij van Egmond naar de bede­vaart­plaats van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo ging, ben ik met de pelgrims mee opge­trok­ken. Samen hebben we in de genade­ka­pel van Heiloo de pelgrimage bid­dend af­ge­slo­ten.

Na­tuur­lijk hopen de mensen van Vastenktie dat met deze tocht er ook extra aan­dacht komt voor de mensen in Sierra Leone in het bij­zon­der en de Vastenaktie in het alge­meen, die zich inzet voor de meest kans­lozen.

Terug