Arsacal
button
button
button
button


Gebed van de Pinksternoveen

Bid mee!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 juni 2014 - 139 woorden
vormselkaart uit Ankeveen
vormselkaart uit Ankeveen

In de tijd tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren zijn we allen uit­ge­no­digd om dage­lijks bij­zon­der te bid­den om de komst van de heilige Geest voor een ver­scheurde wereld, voor de Kerk die nog zoveel vuur kan gebruiken, voor ons­zelf, die zo vaak maar zwakke getuigen zijn, die nau­we­lijks onze mond durven opendoen, die moeite hebben ons hart te openen voor die en die...

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelo­vi­gen
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal her­schapen wor­den.

En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen

Laat ons bid­den.
God, Gij hebt de harten van de gelo­vi­gen door de ver­lich­ting van de heilige Geest on­der­we­zen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijs­heid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroos­ting mogen verheugen. Door Christus onze Heer.

Amen

Terug