Arsacal
button
button
button
button


Sant’Egidio avond in Groenmarktkerk

op 10 juni aanstaande

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 juni 2014 - 327 woorden
Hilde Kieboom, verantwoordelijke voor Sant'Egidio in de lage landen
Hilde Kieboom, verantwoordelijke voor Sant'Egidio in de lage landen

Aan de Groen­markt in Haar­lem vin­den de nodige caritas-ac­ti­vi­teiten plaats. “Stem in de Stad” is een oecu­me­nisch project, Binnensteeds is er en vanuit de Sint Antonius-pa­ro­chie is men be­gon­nen met “Sint Antonius kookt”. Ook is er eens taart gemaakt met Sant’ Egidio - in navol­ging van onder meer Am­ster­dam - en een jaar na het over­lij­den van ds. Jurjen Beumer, die aan de wieg stond van Stem in de Stad, treedt die nieuwe loot naar buiten met het eerste avond­ge­bed. Ik kreeg daarover het volgende bericht van Joris Obdam:

“Een jaar gel­den zijn we vanuit de Groen­markt­kerk be­gon­nen met het opstarten van de buurtkeuken Sint Antonius Kookt en het naar Haar­lem toe halen van de we­reld­wijde oecu­me­nische bewe­ging Sant Egidio.

Een leken bewe­ging die zich middels het principe Ora et Labora dienst­baar maakt aan de kwets­ba­re mens. Deze bewe­ging is verspreid over meer dan 70 lan­den en kent meer dan 50.000 leden en weet zich aan elkaar verbon­den door een gebeds­vorm dat sterk lijkt op die uit de klooster­tra­di­ties.

Eind mei vier­den we ons één jarige bestaan in Haar­lem een moment om een ver­volg stap te maken.

Vanaf dins­dag 10 juni zullen we gaan starten met het offi­cië­le Sant Egidio gebed en uitbrei­ding van zorg voor de kwets­ba­ren.

Dit Egidio gebed vindt om de dins­dag plaats om 19.30 in de Groen­markt kerk.

Aangezien 10 juni de eerste keer is, is er een uit­voeri­ger pro­gram­ma.

Om 18.00 starten we met een inlei­ding over de Sant Egidio bewe­ging door een van de voortrekkers in Neder­land, Colm Dekker.

Om 18.30 hebben we een ge­za­men­lijke soep brood maal­tijd.

Om 19.00 beginnen we met het inoefenen van deze bij­zon­dere manier van bid­den en om 19.30 vindt dan het eerste offi­cië­le Sant Egidio Gebed Haar­lem plaats.

We sluiten de avond af om 20.00 met een kopje koffie of thee.

Jullie zijn van harte welkom.

Graag ver­ne­men we via ons email adres sintantoniuskookt@gmail.com wie er komen ivm de maal­tijd.”

Terug