Arsacal
button
button
button
button


Justin Bieber, Badr Hari, Nederlands elftal, vormelingen: blijf met je benen....

Vormsel in Hoogwoud en De Weere

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 15 juni 2014 - 1222 woorden
Vormelingen in De Weere komen nog even samen na de viering
Vormelingen in De Weere komen nog even samen na de viering

Op de zon­dag 15 juni en op tweede Pinkster­dag mocht ik het heilig vormsel toedienen in de pa­ro­chies van Hoogwoud en De Weere, waar ook de vor­me­lin­gen van Span­broek aanwe­zig waren. Het waren goed ver­zorgde vie­rin­gen met aan­spre­kende zang van het jon­ge­ren­koor uit Wognum en het rit­misch koor Renovation. Bij beide vie­rin­gen waren velen aanwe­zig om het vormsel mee te vieren - de kerk in De Weere was zelfs helemaal vol -, beide keren waren pastoor Nico Knol en pas­to­raal werker Anne-Marie van Straaten (die de voor­be­rei­ding had geleid) aanwe­zig.

Homilie

Beste vor­me­lin­gen, beste ouders, familie en vrien­den,

Het evan­ge­lie wat jullie net hebben gehoord
is wel heel toepas­se­lijk voor vandaag:
Jezus belooft aan Zijn vrien­den
- dat zijn Zijn leer­lin­gen, de apos­te­len -
de heilige Geest,
die zal altijd bij hen blijven,
die zal hen helpen.
Dat belooft Jezus ook aan ons allemaal
en speciaal aan jullie, vor­me­lin­gen.
Want jullie krijgen straks in het vormsel die heilige Geest
als ik jullie straks mag zalven met het heilig chrisma
en jullie mijn hand zal opleggen
als teken dat God je beschermt
en dat Hij bij je is, altijd:
God is bij je als je blij bent en alles goed gaat,
maar ook wanneer je verdriet hebt
en het niet zo lekker gaat.
Mis­schien gaat alles
wel helemaal perfect in jouw leven:
ben je super gezond,
heb je leuke vrien­den
en een fijne vader en moe­der;
Mis­schien ben je ook nog goed op school,
in sport of in andere dingen.
Dan denk je mis­schien wel:
Ik kan alles zelf ,
ik heb geen God nodig.
Ik kan het alleen.
Als ie­der­een jou fan­tas­tisch vindt
en alles gewel­dig gaat,
zou je zo kunnen gaan denken.
Maar dat moet je niet doen.
Jullie hebben deze dagen vast wel gehoord
wat trainer Louis van Gaal tegen de spelers heeft gezegd
na de 5-1 over­win­ning op Spanje;
zo ongeveer dit:
‘Nu kunnen jullie gaan denken dat je heel wat bent,
maar je staat pas aan het begin
en de volgende keer kan het helemaal anders gaan.
Jullie moeten gefocused blijven,
met beide benen op de grond blijven staan!’
Dat is in het hele leven zo.
Er kan ineens iets gebeuren.
dat alles op zijn kop zet.
In Rotter­dam is een school
waar een heel leuke jongen op zat,
altijd vrolijk, een gangmaker
met heel veel vrien­den.
Die jongen kreeg ineens een erge ziekte
en hij is er ook aan dood gegaan.
Toen zijn de leer­lin­gen
met de directeur van de school gaan praten
en in de school hebben ze een gebeds­hoek gemaakt.
De eerste dagen stond daar een foto van die jongen
en ie­der­een kon er een lichtje bij zetten
en een gebed of een wens voor hem schrijven.
Er staat ook een kruis van Jezus
en een beeldje van Maria.
De leer­lin­gen hebben gevraagd
of die gebeds­hoek mocht blijven.
Ze von­den het fijn om daar even stil te zijn....
Want eigen­lijk is heel veel maar schijn:
dat alles alleen maar leuk en goed is,
dat is vaak niet waar.
Je hebt ook verdriet in je leven,
soms ben je een­zaam,
die moei­lijke dagen zullen er ook altijd zijn,
het zijn niet alleen maar over­win­ningen en successen.
Dan kun je - zoals Louis van Gaal dat zegt -
maar beter gewoon
met je voeten op de grond blijven staan.
Een tijdje gele­den was Justin Bieber
ineens in het nieuws:
miljoenen mensen vin­den hem heel erg leuk.
Maar nu werd hij gepakt
omdat hij veel te hard
en onder invloed had gere­den
en ook nog zon­der gel­dig rijbe­wijs,
en hij zou bedrei­gingen hebben gedaan
dingen hebben vernield
en hij werd gepakt met drugs
en hij had heel ver­keerde moppen ver­teld.
Mensen uit zijn omge­ving maakten zich zorgen.
Miljoenen "believers" waren teleur­ge­steld
of ze kon­den het gewoon niet geloven.

Ach, mis­schien word jij ook wel een grote voetballer,
een ster of op een andere manier
heel succes­vol,
dat zou zomaar kunnen.
Maar wat er ook gebeurt,
of het je nu heel erg goed gaat
of niet zo goed:
blijf met je benen op de grond staan,
ga niet zweven of abnormaal doen.
Blijf er altijd aan denken
dat je bent en blijft altijd
een gewone, zwakke mens,
met je min­pun­ten en je goede kanten
en je hebt het leven niet in je hand.
Hoe goed je ook bent,
je hebt het niet alleen aan jezelf te danken.
Alle mooie dingen die gebeuren in je leven
zijn cadeautjes van je Vader in de hemel.
Niets is zomaar van­zelf­spre­kend.
Er kan altijd iets gebeuren:
We kunnen ziek wor­den of een ongeluk krijgen,
maar we kunnen ook de hoof­prijs winnen
of heel beroemd wor­den,
toch blijven we altijd heel gewone mensen.

Ooit heeft God je het leven gegeven
en ben je in negen maan­den tijd
tot een prach­tig kind gegroeid
in de buik van je moe­der.
Nu word je groot
en moet je steeds meer zelf de weg gaan kiezen.
Maar God is altijd bij je
door de kracht van de heilige Geest,
die je vandaag ont­vangt.
Dat is de Helper
die Jezus ons belooft.
De vrien­den van Jezus,
die twaalf apos­te­len
krijgen de heilige Geest
als Jezus uit de dood is opgestaan
en aan Zijn apos­te­len verschijnt.
Ze had­den het toen net heel erg moei­lijk:
Hun beste vriend Jezus was opgepakt,
gemar­teld en gedood aan een kruis
en zij waren bang,
bang dat zij nu ook gemar­teld zou­den wor­den.
En ze waren boos,
kwaad op al die mensen
die Jezus had­den afgemaakt, vermoord.
En toen verscheen Jezus in hun mid­den,
vol vrede en licht.
Na­tuur­lijk waren ze al blij Hem levend te zien.
En Hij zei:
"Ontvangt de heilige Geest",
"Aan wie jullie de zon­den ver­ge­ven,
zijn ze ver­ge­ven,
Als jullie ze niet ver­ge­ven,
zijn ze niet ver­ge­ven".
En Jezus wenste hun de vrede.
Die apos­te­len waren eigen­lijk de eerste pries­ters
en nog steeds kun je naar de pries­ter gaan
om te vragen of hij je zon­den
in naam van Jezus wil ver­ge­ven;
dat is het sacra­ment van de biecht.
Dat kun je van de pries­ter krijgen,
maar het is ook iets wat wij allemaal moeten doen,
iedere dag opnieuw:
goed met elkaar omgaan,
ver­ge­ven en ver­ge­ving vragen.
Als je kunt ver­ge­ven
en ver­ge­ving kunt vragen
kun je vrede vin­den.

Je hebt vast wel van Badr Hari gehoord.
Hij had een probleem met geweld
En de rechter heeft hem ver­oor­deeld.
Hij werd vaak boos
En dan deelde hij flinke klappen uit.
Nu wil hij zijn leven beteren
en een voor­beeld zijn voor anderen.
Ik hoop dat het goed lukt
en ik zou hem willen zeggen:
Beste Badr Hari,
als je boos bent of verdrie­tig,
als je over­moe­dig wordt
en als je een beslis­sing moet nemen:
Bidt tot de heilige Geest,
vraag om de Helper, die Jezus belooft.
Bidt dat de heilige Geest je zal verlichten,
dat Hij je vrede geeft,
dat Hij je mag helpen
om altijd je kalmte te bewaren
en goede dingen te doen.
“Kom, heilige Geest”.
Dat wil ik vandaag ook aan jullie vragen,
nu jullie wor­den gevormd.
De heilige Geest is bij je,
Hij is in je hart.
Hij zal je helpen,
je de goede weg wijzen
als jij dat aan Hem vraagt.
Als je een beslis­sing moet nemen,
als je het niet meer weet,
als je kwaad bent of in de put zit,
als je voor iets moei­lijks staat
of zomaar aan het begin van de dag,
bid dus dan maar: “Kom, heilige Geest”.
Dan zal de Geest van God bij je zijn
en je helpen.
Dat wens ik jullie allemaal
Van harte toe!
AMEN

Terug