Arsacal
button
button
button
button


Volle kerk voor Henny Post

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 augustus 2014 - 193 woorden
Ieder werd uitgenodigd een witte roos bij het altaar te plaatsen
Ieder werd uitgenodigd een witte roos bij het altaar te plaatsen

Op 15 au­gus­tus werd ’s avonds in Bad­hoe­ve­dorp de avond­wake gehou­den voor oud-deken, kanun­nik en pastoor Henny Post o. carm. Onder de zeer vele mensen die in de stemmige gebeds­vie­ring afscheid kwamen nemen en voor pastor Henny kwamen bid­den waren ook mgr. J. Punt en mgr. J. van Burg­ste­den. Ook ikzelf was bij de avond­wake aanwe­zig.

De kerk was geheel gevuld. Vele mensen had­den een witte roos mee­ge­bracht om die tij­dens de gebeds­wake voorin de kerk bij de kist met het lichaam van de over­le­de­ne te plaatsen. De grote opkomst was een dui­de­lijk teken van wat Henny Post als pastoor / admini­strator van Aalsmeer en Bad­hoe­ve­dorp heeft betekend en tevoren als deken, als vormheer en dio­ce­saan verant­woor­de­lijke voor het jon­ge­ren­pas­to­raat, als lid van het ka­the­draal kapit­tel en als lid van de orde der Carmelieten. Ook heeft hij het klooster van de zusters Benedic­tinessen in Aalsmeer mede moge­lijk gemaakt.

In dank­baar­heid gedenken we zijn inzet, zijn vriende­lijke open­heid en begrip, zijn geloof en trouw. Moge hij in de vrede van Christus nu rust vin­den na de lange zware strijd tegen zijn ziekte.

Recquiescat in pace!

Terug