Arsacal
button
button
button
button


Kennismakingsbezoek prins Jaime bij Haarlemse bisschoppen

Nieuwe ambassadeur bij de H. Stoel

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 augustus 2014 - 104 woorden
De nieuwe ambassadeur bij de H. Stoel
De nieuwe ambassadeur bij de H. Stoel

Vrij­dag­och­tend 22 au­gus­tus bracht de nieuwe am­bas­sa­deur bij de H. Stoel, Zijne Ko­nin­klij­ke Hoog­heid Jaime Bernardo prins de Bourbon de Parme (*1972) een kennis­ma­kings­be­zoek aan de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. M. Punt, bij welk bezoek ik ook aanwe­zig was.

De am­bas­sa­deur, die dit najaar in zijn nieuwe ambt in Rome zal beginnen, wil zich goed in­wer­ken in de ver­schil­lende the­ma­tieken die spelen in de relaties met de H. Stoel en begint zijn taak dui­de­lijk met veel en­thou­sias­me. Het gesprek verliep in een aangename en harte­lijke sfeer. We wensen de nieuwe am­bas­sa­deur van harte een heel goede, vrucht­ba­re en verrijkende, gezegende tijd in Rome toe!

Terug