Arsacal
button
button
button


Lesbrieven “Feest vieren!” verzonden

Bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs bijeen

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 september 2014
De laatste lesbrieven worden voor verzending voorbereid
De laatste lesbrieven worden voor verzending voorbereid

De lesbrieven “Feest vieren!” voor de week van het katholiek onderwijs (van 6-10 oktober) zijn naar alle katholieke scholen verzonden. De lesbrieven onder­steunen het thema van deze week die dit jaar voor de eerste keer wordt gehouden. Het thema sluit aan bij dat van de kinderboekenweek, die in diezelfde week valt.

Afgelopen woensdag kwamen de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs bij elkaar voor hun eerste vergadering van het nieuwe schooljaar, om onder meer met elkaar uit te wisselen over mogelijke initiatieven voor de week van het katholiek onderwijs. Ook spraken de bisschoppelijk gedelegeerden met elkaar over andere actuele ont­wik­ke­lingen, zoals de beoogde fusie van de katholieke school­besturen­vereniging VKO met de pro­tes­tants-christelijke organisatie “Verus” en de implementatie van de invoering van een nieuwe kennisbasis voor godsdienst / levensbeschouwing voor de PABO's (geïnitieerd door de VKLO), waar de basis­school­leraren worden opgeleid. Bij de voor­be­rei­ding van de kennisbasis (met daarbij een door de bis­schop­pen goedgekeurd curriculum) en de implementatie ervan zijn de bisschoppelijk gedelegeerden actief betrokken.

De gedelegeerden waren niet te beroerd om in de middagpauze aan het werk te gaan om de laatste lesbrieven klaar te maken voor verzending (zie foto). In het middag­gedeelte kwam de heer Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad voor een interview met het “Officium educationis”, zoals het college van bisschopelijk gedelegeerden met de bisschop-referent officieel heet.

Terug