Arsacal
button
button
button
button


Tuimelpreek in “Oude Bavo”

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 september 2014 - 120 woorden
Tuimelpreek in “Oude Bavo”

De missio­nair predi­kant van de PKN ge­meen­te in de grote kerk - “de oude sint Bavo” - in het centrum van Haar­lem, heeft dit jaar het ini­tia­tief geno­men om de kerk op koop­avon­den open te stellen en op bepaalde momenten van de avond een korte preek te laten hou­den: de “tuimelpreek”.

Op 18 sep­tem­ber was de laatste keer van dit seizoen met Jean-Jacques Suurmond en heb ik de preek bijgewoond met mgr. E. de Jong. Een goed ini­tia­tief, een beetje in de geest van de “Night fever” die in andere ste­den wordt gehou­den en waarbij mensen wor­den uit­ge­no­digd om de kerk eens binnen te gaan, die dat mis­schien niet zo gewend zijn om te doen.

Terug