Arsacal
button
button
button
button


Nederlandse bloemen sierden opnieuw het Sint Pietersplein

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 oktober 2014 - 234 woorden
Nederlandse bloemen sierden opnieuw het Sint Pietersplein

Neder­landse en Ita­li­aanse bloemen decoreer­den afgelopen zon­dag 28 sep­tem­ber de ope­nings­mis van de inter­na­tio­nale week voor de ouderen, die door paus Fran­cis­cus op het Sint Pieters­plein werd gevierd met jong en oud om de band tussen de gene­ra­ties te onder­stre­pen.

500 witte Avalanche+ rozen, 500 gele lelies en 500 witte chrysanten wer­den ver­werkt in de decoratie van het altaar. Het gaat om een­vou­dige bloem­ver­sie­rin­gen, geheel in lijn met de sobere levens­stijl van paus Fran­cis­cus.

De bloemen sym­bo­li­seren de be­lang­rijke waar­den van de ouderen en groot­ou­ders. De witte Avalanche+ roos staat voor liefde en toe­wij­ding. De lelie is de bloem van Maria als beschermster van de familie en de chrysant staat voor waar­heid, het 'echt' in het leven. Wit en geel zijn de kleuren van het Vati­caan.

De mis werd door RAI Inter­na­tio­nal we­reld­wijd live uitgezon­den. De ver­wach­ting is dat 80 miljoen mensen dit pro­gram­ma zullen zien. De bloemengift wordt ge­coör­di­neerd door Felini Foundation en het Ita­li­aanse Comité Festa dei Nonni. De rozen wer­den geleverd door Meijer Roses.

100.000 groot­ou­ders waren uit­ge­no­digd om de dienst op het Sint Pieters­plein bij te wonen. De groot­ou­der­dag, Festa dei Nonni, wordt jaar­lijks gevierd op 2 ok­to­ber, de katho­lie­ke dag voor de be­scher­mengelen.

In Neder­land doen exporteurs, producenten en andere toeleveranciers aan het project mee. De VGB onder­steunt het met een bijdrage uit het sal­de­rende Handels­fonds van het Product­schap Tuin­bouw en werkt samen met Felini Foundation, geleid door Charles Lans­dorp, en BureauSierteelt.nl.

Terug