Arsacal
button
button
button
button


Authentieke lampen kathedraal gerestaureerd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 oktober 2014 - 117 woorden
De heer Eggenkampo (rechts) toont de lamp (links) in de bisschopssacristie
De heer Eggenkampo (rechts) toont de lamp (links) in de bisschopssacristie

Na afloop van de Hoog­mis op het Sint Bavo­feest gaf de heer W. Eggen­kamp aan de Gentse bis­schop en kannuniken een rond­lei­ding over de restuaratie van de ka­the­draal. Bin­nen­kort begin een nieuwe fase en zal het schip van de kerk wor­den gerestaureerd.

Daartoe wordt over een week of twee het transept en het hoog­koor af­ge­slo­ten en geschikt gemaakt om daar de Eucha­ris­tie­vie­ringen voort te zetten. Opmer­ke­lijk waren de pas-gerestaureerde ori­gi­nele lampen van de ka­the­draal. Ze zijn ooit in Jugendstil-trant speciaal voor de ka­the­draal vervaar­digd.

Ze had­den me altijd zwarte metalen con­struc­ties geleken, die nau­we­lijks aan­dacht vroegen, maar nu blijken het prach­tige zilveren en koperen ontwerpen te zijn, zoals hiernaast op de foto de lamp van de bis­schopssacristie.

Terug