Arsacal
button
button
button
button


TV over kerk en katholieken

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 oktober 2014 - 106 woorden
De hokjesman filmt in het Haarlemse bisschopshuis
De hokjesman filmt in het Haarlemse bisschopshuis

Uitzen­dingen over de katho­lie­ke kerk zijn niet altijd waar je die verwacht. Ook rede­lijk open en po­si­tie­ve pro­gram­ma's over kerk en katho­lie­ken zijn soms te vin­den bij omroepen waar je die niet zo direct zou denken aan te treffen.

Deze week was er een uit­ge­breid dis­cus­sie­pro­gramma over de bis­schop­pen­synode bij de EO (Arena) waar ook ker­ke­lijke katho­lie­ken respect kregen en gelegen­heid hun zegje te doen.

Bij de VPRO wordt op vrij­dag­avond 24 ok­to­ber “De hokjesman” uitgezon­den over de katho­lie­ken (om 23.15 uur, NPO 2).

Zondag­avond is de beurt aan Johannes van Voorst die als jongste pries­ter wordt geinter­viewd in een pro­gram­ma van BNN (26 ok­to­ber om 21.20 uur, NPO 3).

Terug