Arsacal
button
button
button
button


Rob Mutsaerts ‘Gewoon over geloof’

Verrassend boek bij een bisschoppenvergadering

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 november 2014 - 255 woorden
Rob Mutsaerts ‘Gewoon over geloof’

Tijdens de maan­de­lijkse bis­schop­pen­ver­ga­de­ring kwam de Bossche hulp­bis­schop Rob Mutsaerts met een verras­sing: voor iedere bis­schop was er een exemplaar van zijn nieuwe - zeer ongewone - boek “Gewoon over geloof”. In voorpremière, want het wordt de 20e no­vem­ber gepresen­teerd. Het leest als een trein.

Drie inlei­ders hebben aan het boek een voor­woord of inlei­ding meege­ge­ven en ook die zijn (deels) tame­lijk verrassend gekozen: Frank Bosman, Anton C. Zijder­veld en Paul Cliteur. Nog verrasen­der is mis­schien wel dat zij alle drie een posi­tief com­men­taar op de inhoud geven, Paul Cliteur begint zich zelfs af te vragen waarom hij geen katho­liek is en geeft aan dat hij van het boek genoten heeft.

Allerlei thema’s komen aan bod, maar het wordt nergens een cate­chis­mus-ach­tige uiteen­zet­ting van het geloof. Om een heel klein beetje een beeld te geven van de directe stijl van het boek, een enkel citaat:

“De kerk is geen club voor wel­ge­stel­den, maar een zie­ken­huis voor zon­daars. Volmaakte mensen hoeven niet naar de kerk te komen, alleen zon­daars. Al die mensen die nooit naar de kerk komen en die zeggen: diegenen die wel naar de kerk gaan zijn geen haar beter, daar kan ik alleen maar tegen zeggen: dat klopt. En daarom gaan ze naar de kerk. Omdat ze het nodig hebben. Wij geloven in ver­ge­ving en een tweede kans, en niet in goedpraten wat niet goed is, want dat leidt tot niks.” (p. 138)

Aan­be­vo­len!

Uitegeverij: Malherbe & Parnter BV ISBN 978 90 75717914

Terug