Arsacal
button
button
button
button


Deken Cassee 70 jaar

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 november 2014 - 166 woorden
velen kwamen deken Cassee feliciteren...
velen kwamen deken Cassee feliciteren...

Er zullen weinig mensen zijn die zoveel gasten op hun ver­jaar­dag krijgen: een kerk vol! Deken Ton Cassee heeft zijn 70e ver­jaar­dag bereikt en dat is gevierd: de Maria­kerk was vol mensen uit het dekenaat Haar­lem en de pa­ro­chie van Heems­kerk om deze mijl­paal te gedenken. Eerst met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring en daarna met Viet­na­me­se loempia's.

Van de H. Mis heb ik nog voldoende mee­ge­maakt om een kin­der­koor fraai te horen zingen en lovende woor­den te horen spreken aan het adres van de populaire deken van het Haar­lemse dekenaat, tevens pastoor van Heems­kerk. Onder de aanwe­zige pries­ters nogal wat oud-kape­laans en pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers uit het dekenaat, dat een-derde van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam beslaat. Na de vie­ring was er gelegen­heid te fe­li­ci­te­ren en elkaar met en hapje en drankje te ont­moe­ten. Het was een mooie gelegen­heid om bijeen te zijn en deken Cassee te bedanken voor zijn inzet en hem van harte toe te wensen: alle goeds, ge­zond­heid en Gods zegen! Ad multos annos!

Terug