Arsacal
button
button
button


Op bezoek bij de paus...

Besprekingen in Rome

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 november 2014
Met paus Franciscus bij de algemene audiëntie van 19 november 2014
Met paus Franciscus bij de algemene audiëntie van 19 november 2014

Van 17-19 november was ik op bezoek in Rome voor besprekingen over de toekomst van diocesane religieuze instituten, die weinig leden meer hebben. Het gaat om religieuze con­gre­ga­ties (zusters, broeders...) die geen eigen leden meer hebben om alle functies van overste, econoom of lid van de raad te kunnen vervullen.

Samen met de president en vertegen­woordigers van de Konferentie Neder­landse Religieuzen waren mgr. Theodorus Hoogenboom en ik daar om hierover te overleggen met de Con­gre­ga­tie voor de Religieuzen. Maar een bezoek aan Rome is natuurlijk altijd meer... hoogtepunt was de audiëntie met paus Franciscus.

Op woensdag­och­tend vond de audiëntie plaats waar paus Franciscus sprak over de roeping van iedere christen om heilig te worden. Na twee regen-dagen was het nu stralend weer. Er was een keurige toespraak voor­bereid, maar het mooiste werd het toch wanneer de paus van zijn tekst afweek en vrijuit over het thema begon te praten en allerlei praktische tips gaf.

Sommigen denken dat heilig worden betekent dat je op een bidprentje moet gaan lijken, zei de paus, maar zo is het niet! Als je in liefde voor iemand klaar staat, is dat een stap naar heiligheid; als je eens rustig gaat zitten om te luisteren naar en te praten met je zoon of dochter, is dat een stap naar de heilig­heid. Als je 's avonds nog eens even rustig tijd neemt om te bidden, is dat een stap naar heiligheid. Als je tenminste op zondag naar de H. Mis gaat, als je eens een mooie biecht spreekt, is dat een stap naar heilig­heid. Als je Maria echt ziet als je Moeder, als je de rozen­krans gaat bidden, is dat een stap naar de heiligheid, zo zei de heilige Vader. En hij gaf nog meer tips, die wellicht allemaal nog wel ergens na te lezen zijn. Hij sprak heel aansprekend, heel praktisch, duidelijk en goed.

Rome is ook een plaats waar je allerlei mensen kunt ontmoeten. Zo sprak ik onder meer met kardinaal John Onalyekan, aarts­bisschop van Abuja in Nigeria, die in Rome was om deel te nemen aan een congres over de betekenis en de rol van de vrouw, met deelnemers uit allerlei wereld­religies. Hij was goed bekend geweest met de vroegere bisschop van Haarlem, mgr. Hennie Bomers CM, die in 1998 plotseling overleed, kort na een bezoek aan Nigeria waar hij bij hem mede-broeders Lazaristen tot priester had gewijd. De kardinaal bewaarde goede herinneringen aan het Haarlemse bisschops­huis, waar hij vroeger wel had gelogeerd. Ik heb hem maar niet verteld dat we bezig zijn het pand te verkopen...

Terug