Arsacal
button
button
button
button


Plebaan van Ogtrop viert feest

75 jaar

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 december 2014 - 117 woorden
felicitaties voor de plebaan
felicitaties voor de plebaan

Op 7 de­cem­ber vierde de ka­the­drale pa­ro­chie feest van­wege de 75e ver­jaar­dag van haar pastoor, ple­baan Hein Jan van Ogtrop. Na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring waarvoor de bis­schop, mgr. Jozef Punt naar de ka­the­drale basiliek was geko­men, was er een gezellige receptie in de plebanie, waar ik gelegen­heid had om de ple­baan te fe­li­ci­te­ren met deze mijl­paal: de pensioen­gerech­tigde leef­tijd voor een pries­ter.

De ple­baan gaat echter voorlopig nog door met zijn goede werk, waarin hij wordt bijgestaan door diaken drs Eric Fennis, die enige bestuur­lijke taken van hem zal over­ne­men. Fami­lie­le­den, vrien­den en kern-pa­ro­chi­anen/be­stuurs­le­den waren aanwe­zig om de jarige alle goeds, Gods zegen toe te wensen en daarbij heb ik me na­tuur­lijk van harte aan­ge­slo­ten. Proficiat!

Terug